top of page

SIJIL PENDIDIKAN PRA SEKOLAH

1/6

PROGRAM MODUL

 • Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 • Perancangan Penubuhan dan Pengurusan Program Prasekolah

 • Pentaksiran dan Perkembangan Murid Prasekolah

 • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

 • Bahasa Kebangsaan

 • English for Preschool

 • Pendidikan Islam Prasekolah

 • Profesionalisme Keguruan

 • Pengurusan dan Pengelolaan Aktiviti Luar

 • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral

 • Aktiviti Luar Prasekolah

 • Matematik Prasekolah

 • Pengajian Malaysia

 • Falsafah Pendidikan

 • Psikologi Pendidikan

 • Sosiologi Pendidikan

Program Sijil Pendidikan Pra Sekolah bertujuan untuk menyediakan latihan yang komprehensif dalam semua aspek pengajaran pendidikan pra sekolah. Teknik pengajaran adalah berdasarkan kepada standard Kurikulum Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Pelajar akan mempelajari bagaimana untuk memantau, menilai dan menyelesaikan masalah pembelajaran kanak-kanak. Pelajar akan memahami keperluan dan proses perkembangan kanak-kanak dan juga memahami proses pembangunan intelektual kanak-kanak berkenaan.

 

PELUANG KERJAYA

Graduan layak menjadi guru atau pembantu guru pra sekolah di sektor awam dan swasta

 


TEMPOH PENGAJIAN &  JAM KREDIT

 1  ½ tahun and 60 jam kredit

SYARAT KEMASUKAN

Lulus SPM dengan 1 kredit dan lulus subjek Pendidikan Islam atau Moral

bottom of page