top of page

We Are

MOVERS & SHAKERS

PIAGAM PELANGGAN

  • Untuk menyediakan pendidikan berkualiti berasaskan standard akreditasi global, memenuhi keperluan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

  • Untuk menawarkan peluang kerjaya dalam bidang yang berkaitan serta memberi peluang kepada pelajar untuk mengikuti kursus ijazah di institusi awam dan swasta.

  • Menyediakan persekitaran kerja yang sesuai, bersistematik dan mengikut prosedur.

  • Untuk memastikan bahawa kakitangan Queens College komited dalam memenuhi tarikh akhir.

  • Untuk berkhidmat kepada masyarakat dengan memperbaiki dan meningkatkan ekonomi masyarakat, mengekalkan integriti etnik, dan mengekalkan nilai budaya negara tercinta kita, Malaysia.

  • Untuk membantu menjana ekonomi negara dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan.

  • Untuk menawarkan pekerja berpengetahuan dan berkemahiran dengan kepakaran keusahawanan.

Falsafah Queens College adalah berdasarkan kepada kepercayaan bahawa pendidikan tinggi memerlukan pengetahuan akademik, pendedahan global, kemahiran insaniah dan kemahiran industri bagi menggalakkan pembangunan watak dan tingkah laku pelajar. Ini sekali gus akan melahirkan graduan yang inovatif dan kreatif yang akan memenuhi aspirasi industri. Queens College sentiasa komited sepanjang masa dalam Falsafah Pendidikan  dan sentiasa bekerjasama dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Malaysia.

FALSAFAH

bottom of page