top of page

DIPLOMA IN ISLAMIC FINANCE & BANKING

PROGRAM MODUL

 • Islamic Financial System and Capital Markets

 • Islamic Wealth Management

 • Principles of Management

 • Organisational Management

 • Business Communication

 • Insurance and Takaful

 • Industrial Practices

 • Fiqh Muamalat

 • Business Statistic

 • Finance and Planning

 • Islamic Accounting

 • Islamic Economics

 • Entrepreneurship

 • Financial Aids

 • Business Law

Diploma Perbankan dan Kewangan Islam adalah untuk memperkenalkan pelajar kepada sistem perbankan dan kewangan seperti fiqh muamalat, takaful dan pengurusan risiko, perakaunan, kewangan bagi institusi kewangan islam dan lain-lain.

Program ini juga mendedahkan pelajar dengan aspek operasi dalam institusi perbankan islam dan bagaimana ia dapat memenuhi keperluan pembiayaan pelanggan dan juga pelaburan kewangan.

 

PELUANG KERJAYA

Graduan berpeluang bekerja di institusi perbankan islam seperti Bank Islam, Tabung Haji, syarikat takafu dan institusi-institusi yang berkaitan kewangan dan perbankan

 


TEMPOH PENGAJIAN & JAM KREDIT

 2  ½ tahun and 90 jam kredit

SYARAT KEMASUKAN 

Lulus SPM dengan 3 kredit dan lulus subjek matematik atau lain-lain kelayakan yang setaraf 

1/3
bottom of page