top of page

We Are

MOVERS & SHAKERS

VISI

Selain memberi tumpuan kepada perkara-perkara akademik, Queens College percaya bahawa untuk berjaya di dalam hidup atau dalam mana-mana kerjaya tertentu, siswazah juga mesti mempunyai keseimbangan kemahiran, pengalaman dan kecergasan dalam semua aspek kehidupan iaitu rohani, emosi, sosial, fizikal dan mental. Faktor-faktor ini akan membolehkan graduan untuk menangani dan menghadapi sebarang masalah kritikal yang dihadapi sama ada dalam kehidupan atau kerjaya. Era pendidikan global sentiasa berubah dengan pesat dengan idea-idea baru, teori, konsep, teknik, skop dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Queens College akan sentiasa peka dan 'up to date' dalam berurusan dengan apa-apa perubahan dalam perkembangan pendidikan global.

MISI

  • Menyediakan infrastruktur yang kondusif kepada semua orang untuk membentuk kemahiran yang sangat baik dalam pemikiran kreatif dan strategik.

  • Memiliki sistem organisasi yang cemerlang dan menawarkan satu pasukan profesional pengurusan dan pentadbir dengan portfolio kewangan yang kukuh untuk memastikan bahawa aliran operasi sentiasa lancar, konsisten dan berterusan.

  • Membangun dan melahirkan modal insan yang berpengetahuan dalam pelbagai bidang, yang sangat kompeten dalam bidang kreatif dan inovatif yang berorientasikan keusahawanan, setanding dengan keperluan industri.

  • Menawarkan kursus yang berkualiti dan diiktiraf oleh MQA (Agensi Kelayakan Malaysia) dan MOE (Kementerian Pelajaran).

bottom of page